Registrator

Dit kleine apparaat vervult een cruciale rol in het functioneren van het wagenparkbeheer systeem FM.frameLOGIC. Na installatie in het voertuig, verzamelt de registrator alle gegevens van aangesloten apparatuur, ontvangt GPS signalen en verzend alle informatie naar ons systeem. Dankzij onze hechte samenwerking met de producent van de apparatuur, bereiken we de zeer goede resultaten. Het apparaat is bedrijfszeker, verzendt gegevens storingsvrij, is op afstand in te stellen en te actualiseren en heeft een laag energiegebruik.safeCAN

Een veilige en zekere verbinding van onze registrator op de CAN-bus vereist een ingenieuze oplossing. Onze safeCAN is een effectief instrument om de informatie van de digitale bus van het voertuig uit te lezen. Het belangrijkste voordeel is dat de verbinding met de CAN dankzij deze oplossing mogelijk is zonder enig mechanisch ingrijpen in de elektrische installatie. Er is dus ook geen enkel risico voor garantieverlies van de producent van de wagen.Navigatie met communicatie

De navigatie apparatuur is tevens een praktisch communicatiemiddel met de chauffeur. Dankzij onze samenwerking met GARMIN, kunnen wij deze functie bieden op de meest populaire beschikbare apparatuur. Financieel is dit de meest optimale manier voor communicatie tussen de chauffeurs en centrale, maar de voordelen gaan verder dan alleen de economische kant. De kracht van deze oplossing ligt namelijk vooral in de opslag van de correspondentie, de mogelijkheid om op afstand een routeplan te definiëren en het doorgeven van belangrijke verkeersinformatie. Het geheel wordt weergegeven op de hoogste kwaliteit kaarten van geheel Europa.Voor de klant die meer wil, bieden we ook speciale oplossingen, die het bijvoorbeeld mogelijk maken om een open communicatie kanaal tussen het logistieke systeem en de chauffeur te hebben, met een comfortabele en moderne informatieoverdracht over opdrachten en de voortgang van processen.RFID systemen

Onze toepassing voor wagenparkbeheer maakt gebruik van populaire RFID technologie. Het wordt door ons gebruikt om verschillende objecten en apparatuur te identificeren. Daarmee vullen we de gegevens over de activiteiten van een wagen of de voortgang van een project aan. Deze toepassingen worden al veel gebruikt bij afvalbedrijven, bijvoorbeeld voor het identificeren van containers, maar er zijn meerdere mogelijkheden voor deze techniek. Dankzij RFID is het mogelijk om werkzaamheden van een apparaat te registreren, toegangsrechten tot een voertuig te verifiëren of toezicht te houden op bepaalde handelingen, zoals het openen van de brandstoftank.Identificatie chauffeurs

Onze oplossingen voor identificatie zorgen voor een zorgvuldige herkenning van chauffeurs. Daarmee is het mogelijk om nauwkeurig in beeld te houden wie er verantwoordelijk is voor een voertuig. Bovendien kunnen geregistreerde gegevens vanuit het perspectief van chauffeurs worden geanalyseerd, en niet alleen vanuit het oogpunt van de voertuigen. We beperken ons hierbij niet tot één technologie, maar kunnen individuele wensen van klanten tegemoet komen met bijvoorbeeld DALLAS iButton lezers, RFID contactloze identificatie of door systemen die al door de klant worden gebruikt. Dankzij het uitlezen van de CAN-bus of de digitale tachograaf kunnen we ook rechtstreeks de bestuurderskaart gebruiken om de actieve chauffeur te identificeren.Temperatuursensoren

Wij leveren gecertificeerde temperatuursensoren voor transport van levensmiddelen en medicijnen. De vereiste nauwkeurigheid van metingen bij dit soort transport bedraagt 0,1°C. Omdat we de meting op diverse punten uitvoeren, kunnen we de temperatuur controleren in verschillende compartimenten van de laadruimte. Elke overschrijding van de in het systeem gedefinieerde maximum en minimumwaarden wordt onmiddellijk automatisch door het systeem gemeld. Hierdoor wordt niet alleen de huidige lading gecontroleerd, maar is het ook mogelijk om het voertuig goed voor te bereiden voor de volgende belading.Sensoren voor openen laadruimte

De sensor voor het openen van de laadruimte identificeert elke opening van de deur bij in- of uitladen. Deze controle van de laadruimte kan een anti-diefstal rol vervullen, of de van te voren gedefinieerde locatie van laden verifiëren. Het is ook mogelijk om een automatisch alarm te krijgen als de laadruimte wordt geopend buiten een op de kaart aangegeven locatie of gebied.Monitoring van optionele apparatuur

Onze oplossingen registreren de exacte tijd en andere gebruiksparameters van aanvullende apparatuur, zoals pompen, kranen, hoogwerkers, haken, specialistische opbouw (o.a. Kroll, Wuko, Geesinknorba), kiepwagens, standkachels en boordapparatuur van afvalwagens.Rotatiesensoren

De rotatiesensoren die wij aanbieden sturen informatie over de richting en snelheid van de betonpomp van betonmixers naar het systeem. Afhankelijk van de getoonde richting, informeren de sensoren over het actuele betontransport en het vullen of legen. De snelheidscontrole is belangrijk om te zien of de rotatiesnelheid past bij de lading. De complete set sensoren geeft een volledig overzicht over de transportcondities van het beton en controleert of het gebruik van de betonmixer plaatsvindt volgens de bedrijfsprocedures. Bovendien kunnen wij het systeem integreren in productie- en toeleveringssystemen die al bij een klant in gebruik zijn.Weegsystemen

frameLOGIC installeert gecertificeerde weegsystemen in voertuigen. Deze systemen worden gebruikt door afvalverwerkingsbedrijven, die nauwkeurige weging van afvalcontainers willen hebben. Het systeem wordt ook gebruikt bij hydraulische kraanwagens. De mogelijkheden van ons weegsysteem gaan echter veel verder. We kunnen ook de gehele opbouw van een voertuig wegen. In de praktijk betekent dit de mogelijkheid om bijvoorbeeld de distributie te controleren van vloeibare brandstof uit een tankwagen of het gewicht van geleverde bulkgoederen (bv pallets). Dit alles is mogelijk met inachtneming van de hoogste nauwkeurigheid – tot 10 kg bij werkomstandigheden voor de gehele opbouw, of 2 kg bij het wegen van containers.Systemen voor afvalverwerkingsbedrijven

Onze systemen voor afvalverwerkingsbedrijven zijn op maat gemaakt voor overheid en bedrijfsleven. Naast de software omgeving is dit systeem opgebouwd uit meetsystemen en RFID identificatietechniek, die we aanbieden dankzij onze samenwerking met het gerenommeerde Oostenrijkse bedrijf Krickl Waagen Systeme GmbH (KWS). Onze weegsystemen leveren tijdens dagelijkse gebruikssituaties zeer nauwkeurige metingen. De installatie van het systeem is eenvoudig in elke soort opbouw. De RFID identificatie maakt het mogelijk om een precieze registratie te hebben van de inname van consumentenafval. Geleegde containers worden met inachtneming van hun soort en toepassing automatisch geïdentificeerd.

top
Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en statistieken van deze website te verbeteren. Meer informatie „Privacy Policy”. Mocht u geen cookies accepteren, sluit dan deze pagina.
Accepteer