Administratie

Dagelijkse papierstroom

Een groot gedeelte van het dagelijks werk van een wagenparkbeheerder of planner buitendienst is het invullen van stapels formulieren, samenvattingen, rapporten en declaraties. De analyse van kilometerdeclaraties, zakelijke ritten, brandstofbonnen en onderhoudsbeurten vereist veel kostbare tijd. Daarbij komen dan altijd onverwachte gebeurtenissen, storingen en urgente zaken, die zelfs de best georganiseerde werkschema’s en plannen verstoren.

Automatische documenten

Onze manier om de administratie optimaal te laten functioneren is gebaseerd op het zoveel mogelijk digitaliseren van documenten. Hierdoor kunnen zij makkelijk worden gedeeld en geautomatiseerd. Het systeem genereert automatische samenvattingen en rapporten. Een voorbeeld hiervan is de de elektronische werkbriefmodule. Deze ondersteunt de distributie van werkbrieven, waarbij kostenposten automatisch met boeknummers aan de boekhouding worden doorgegeven.

Beschikbaarheid van het wagenpark

Ons systeem maakt effectief beheer mogelijk door de klant te herinneren aan keuringen, verzekeringen, vergunningen en wettelijke documenten. De klant krijgt een goed overzicht over gepland en onverwacht onderhoud. Zo zorgt onze toepassing voor een optimale planning en een maximale beschikbaarheid van voertuigen.

top
Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en statistieken van deze website te verbeteren. Meer informatie „Privacy Policy”. Mocht u geen cookies accepteren, sluit dan deze pagina.
Accepteer